Startbeslissing MIRT-verkenning OV en Wonen in de regio Utrecht

Deze startbeslissing beschrijft aanleiding, doel en aanpak van de verkenning naar openbaar vervoer en wonen in de regio Utrecht. De verkenning vindt plaats binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).