Inzicht in 75%-percentielwaarden Ruw Eiwitgehalte rantsoen melkveestapel, uitgesplitst naar bedrijfsklassen met aanvulling

Inzicht in 75%-percentielwaarden Ruw Eiwitgehalte rantsoen melkveestapel, uitgesplitst naar bedrijfsklassen met aanvulling. Wageningen University.