Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing (PDF | 6 pagina's | 50 kB)