Nationaal_actieplan_boekje_(definitief)

Het actieplan richt zich op een diverse en veilige leeromgeving en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen.

Nationaal_actieplan_boekje_(definitief) (PDF | 20 pagina's | 159 kB)