Gamification voor Safe-by-Design (G4SD): Ontwikkeling van een HRA-tool voor de conceptuele ontwerpfase van Human Avatar-Robot Care Systems

Dit onderzoek beschrijft de toepassing van spelonderdelen (gamification) om mens-machine-systemen in de gezondheidszorg veiliger te maken.

Safe-by-Design houdt in dat veiligheid van stoffen, materialen, producten of processen al zoveel mogelijk in de ontwerpfase wordt meegenomen. Voor de ontwikkeling van Safe-by-Design is onderzoek naar veilige methoden en instrumenten belangrijk. Via een onderzoeksprogramma laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dergelijk onderzoek uitvoeren.

Gamification voor Safe-by-Design (G4SD): Ontwikkeling van een HRA-tool voor de conceptuele ontwerpfase van Human Avatar-Robot Care Systems (PDF | 16 pagina's | 665 kB)