Veilig Ontwerp van Intelligente Transportsystemen

Dit onderzoek beschrijft hoe experts uit verschillende vakgebieden al in het ontwerpproces van een vliegtuig aandacht besteden aan veiligheid.

Safe-by-Design houdt in dat veiligheid van stoffen, materialen, producten of processen al zoveel mogelijk in de ontwerpfase wordt meegenomen. Voor de ontwikkeling van Safe-by-Design is onderzoek naar veilige methoden en instrumenten belangrijk. Via een onderzoeksprogramma laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dergelijk onderzoek uitvoeren.

Veilig Ontwerp van Intelligente Transportsystemen (PDF | 12 pagina's | 3,6 MB)