Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix in the Future

Rapport met een overzicht van het aandeel van kernenergie door bestaande en nieuwe centrales in de energiemix, in Europese landen en wereldwijd. Het rapport is in het Engels.

Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix in the Future (PDF | 88 pagina's | 1,7 MB)

Kernenergie in energiemix

Het rapport laat zien dat belangrijke internationale organisaties, waaronder het IPCC (International Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties (VN) en het IEA (International Energy Agency) kernenergie als een onderdeel zien van de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te gaan.