Verminderde separatie na doorstart


De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoekt een veiligheidsincident op 29 maart 2018 op Schiphol. Tijdens dit incident is separatieverlies opgetreden na een doorstart van een toestel op de Zwanenburgbaan, terwijl er tegelijkertijd een toestel vertrok van de Kaagbaan. Het rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van de OvV.

Verminderde separatie na doorstart (PDF | 34 pagina's | 8,8 MB)