Health Check Implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - Samenwerken is samen doen!

Doel van de Gateway review is om inzicht te krijgen in de vraag of partijen wat betreft de implementatie van DSO – in het licht van de minimale eisen voor invoering Omgevingswet - op koers liggen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Health Check Implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - Samenwerken is samen doen! (PDF | 18 pagina's | 238 kB)