Een Waterstofbeurs voor het Klimaat

In deze verkennende studie is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een waterstofbeurs, mede op basis van de eerdere ervaring van de oprichting van de elektriciteitsbeurs en de gasbeurs.

Een Waterstofbeurs voor het Klimaat (PDF | 24 pagina's | 1,3 MB)