Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage - 2020

Sinds 1 januari 2019 is er een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Het doel is om de stapeling van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning te beperken. Dit rapport onderzoekt de gevolgen van deze maatregel.

Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage - 2020 (PDF | 60 pagina's | 1,1 MB)