Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in welke initiatieven in het onderwijs leiden tot duurzame schoolontwikkeling, en welke factoren hierbij belemmerend of bevorderend werken. Uit de lessen die de afgelopen vijfentwintig jaar zijn opgedaan, in het kader van duurzame schoolontwikkeling, kan lering getrokken worden door betrokkenen.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling (PDF | 58 pagina's | 2,4 MB)