Literatuurstudie naar de afstand die deeltjes afleggen bij verschillende respiratoire activiteiten

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de afstanden die deeltjes >5 µm kunnen afleggen bij verschillende wijze van productie (ademen, praten, schreeuwen, zingen, hoesten, niezen)?

Literatuurstudie naar de afstand die deeltjes afleggen bij verschillende respiratoire activiteiten (PDF | 41 pagina's | 1,8 MB)