Gebundelde bevindingen coronamaatregelen

Dit memo bundelt de ervaringen van het spelen met coronamaatregelen en is opgesteld op basis van de eerdere ‘nulmeting’ door het Auditteam1 (aangevuld met twee audits die het Auditteam uitgevoerd heeft bij wedstrijden met publiek), de eerste ervaringen van het CIV2 en een inventarisatie onder gemeenten.

Gebundelde bevindingen coronamaatregelen (PDF | 4 pagina's | 158 kB)