Adviesrapport Pilot Bezien Watervergunningen juli 2019

Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van de pilot voor de screening van de vergunningen voor het lozen van
industrieel afvalwater op Rijkswateren. Het bevat een advies voor actualisatie van de industriële watervergunningen.

Adviesrapport Pilot Bezien Watervergunningen juli 2019 (PDF | 33 pagina's | 385 kB)