CDM-advies ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft een analyse uitgevoerd van de mogelijke implicaties van een recente studie van het Centraal Bureau van de Statistiek naar stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen.

CDM-advies ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’ (PDF | 48 pagina's | 1,1 MB)