Afschrift brief Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden brengt verslag uit van de voortgang van de werkzaamheden.

Afschrift brief Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden (PDF | 2 pagina's | 82 kB)