Addendum bij Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater: een aanvullende analyse van meetgegevens t/m 2019

Het rapport onderzoekt de effectiviteit van het gebruiksverbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het bevat een analyse van meetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

Addendum bij Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater: een aanvullende analyse van meetgegevens t/m 2019 (PDF | 24 pagina's | 1 MB)