Addendum bij Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater: een aanvullende analyse van meetgegevens t/m 2019

Het rapport onderzoekt de effectiviteit van het gebruiksverbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het bevat een analyse van meetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.