Kennissynthese Alcoholmarketing

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord (2018), is met behulp van systematisch literatuuronderzoek en 4 focusgroepen de huidige kennis over de omvang en gevolgen van alcoholmarketing in kaart gebracht. 

Kennissynthese Alcoholmarketing (PDF | 54 pagina's |  3,6 MB)