De cliënt (de)centraal

Gevolgen van de doordecentralisatie en het woonplaatsbeginsel voor mensen die beschermd (willen) gaan wonen

De cliënt (de)centraal (PDF | 52 pagina's | 1,1 MB)