Actieplan Wapens en Jongeren

Het actieplan bevat maatregelen om het wapenbezit en wapengeweld onder jongeren terug te dringen.

Actieplan Wapens en Jongeren (PDF | 28 pagina's | 605 kB)

Het actieplan beschrijft het samenwerkingsverband van 15 gemeenten met:

  • Openbaar Ministerie (OM);
  • politie;
  • Halt;
  • Jeugdreclassering;
  • Raad voor de Kinderbescherming;
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV);
  • het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV);
  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).