Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. Deze eisen treden inwerking op 1 april 2021 (Staatsblad 2021, nr 12). De eisen gelden niet bij nieuwbouw waarvoor een vergunningsaanvraag is gedaan voor 1 april 2021.

Handleiding rekentool geluid warmtepompen en airco's (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

Openen van de rekentool: Open Office en Excel

Deze rekentool moet worden geopend in Open Office (gratis te downloaden www.openoffice.org/nl). De rekentool (ODS-bestand) kan niet worden geopend in Microsoft Excel door de beveiliging op het ODS-bestand. Voor de gebruikers van Microsoft Excel is er wel een ZIP-bestand geplaatst met daarin de Excel-versie van de rekentool.

Bepalingsmethode eisen

De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig inwerking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.