Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

Het eindrapport doet aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cybersecurity samenwerkingsverbanden. 

Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity (PDF | 90 pagina's | 945 kB)