Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020

De lijst bevat de afspraken per regio van de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 25 en 26 november 2020.

Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020 (PDF | 62 pagina's | 1.4 MB)