Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

De ministers Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten per regio van de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 25 en 26 november 2020. Daarbij gaan zij in op de voortgang van lopende projecten. De integrale besluiten van de Bestuurlijke Overleggen en de stand van zaken van moties van de Kamer en toezeggingen zitten als bijlagen bij de Kamerbrief.

Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen (PDF | 31 pagina's | 925 kB)

Bijlagen