Vervolgonderzoek A12 Utrecht - Gouda Eindrappport

De rapportage beschrijft de resultaten van het ‘Vervolgonderzoek A12 Utrecht –Gouda’. Dit onderzoek volgt op een verkennend verkeerskundig onderzoek uit 2019 naar de doorstroming van het verkeer op de A12 tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn.

Vervolgonderzoek A12 Utrecht - Gouda Eindrappport (PDF | 115 pagina's | 6.2 MB)