Onderbouwing en evaluatie (CW3.1) MIRT brief

 De bijlage geeft een toelichting op doelstellingen, doeltreffendheid, doelmatigheid, ingezette beleidsinstrumenten en financiële gevolgen  van de afspraken uit de bestuurlijke overleggen MIRT op 25 en 26 november 2020.

Onderbouwing en evaluatie (CW3.1) MIRT brief (PDF | 3 pagina's | 138 kB)