Twaalfde Voortgangsrapportage Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn

De voortgangsrapportage (VGR) bespreekt de stand van zaken van het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RPZ) met de peildatum van 1oktober 2020

Twaalfde Voortgangsrapportage Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (PDF | 14 pagina's | 420 kB)