Memorie van toelichting Wetsvoorstel implementatie richtlijn ncpf

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (richtlijn NCPF)..

Memorie van toelichting Wetsvoorstel implementatie richtlijn ncpf (PDF | 22 pagina's | 349 kB)