Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019

Voor de evaluatie is over de periode 2016-2019 gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling. 

Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019 (PDF | 96 pagina's | 1,4 MB)