Kind in Zicht deel 2: Focusgroepbijeenkomst

Rapportage van 6 focusgroepbijeenkomsten die op 8 en 9 juni 2020 zijn gehouden met personen - ouders, kinderen - die zelf met het verschijnsel 'ouderverstoting' te maken hebben of hebben gehad, en die in het voorjaar van 2020 in de 1e ronde de CoVeNas-enquête hebben ingevuld.

Kind in Zicht deel 2: Focusgroepbijeenkomst (PDF | 99 pagina's | 722 kB)