Monitor Kansrijke Start 2020

Het RIVM volgt in hoeverre gemeenten activiteiten hebben opgezet en hoe de gezondheid
van jonge kinderen zich ontwikkelt. Deze monitor gaat tot 1 oktober 2020. Hieruit blijkt dat
het overgrote deel van de gemeenten met Kansrijke Start aan de slag is gegaan.