Liever een goede buur! Een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen

Het rapport gaat over de projecten van de Uitvoeringsagenda vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het Actieplan aanpak milieucriminaliteit.

Liever een goede buur! Een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen (PDF | 31 pagina's | 1,7 MB)