Tussenrapportage Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018 - 2021

Het rapport bevat een tussenrapportage van de Taskforce Forensische Zorg van de voortgang en behaalde resultaten op de verschillende projecten  en  initiatieven over 2018-2020.