Evaluatie ESF Actieve Inclusie: Vijfde verdiepende onderzoek over 2019

De jaarlijkse verdiepingsonderzoeken naar Actieve Inclusie binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 richten zich met name op effectiviteit en ‘het verhaal achter de cijfers’.

Evaluatie ESF Actieve Inclusie: Vijfde verdiepende onderzoek over 2019 (PDF | 112 pagina's | 2,5 MB)

Ditmaal worden de volgende onderwerpen onder de loep genomen: de ondersteuning die gemeenten aan kwetsbare groepen bieden; de samenwerking tussen gemeenten en vso/pro-scholen ten behoeve van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren; de deelnemerskenmerken en resultaten van de vso/pro- en JenV-projecten.