Samenvatting Discriminatie als strafbeinvloedende omstandigheid bij strafbare feiten

Het rapport geeft een samenvatting van het rechtsvergelijkend onderzoek naar de wettelijke regeling en (rechts)praktijk bij discriminatie als strafverzwarende omstandigheid in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Italië.

Samenvatting Discriminatie als strafbeinvloedende omstandigheid bij strafbare feiten (PDF | 8 pagina's | 49 kB)