Inspiratiekaders lokale rekenkamers

De inspiratiekaders zijn in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor de projectgroep lokale rekenkamers, die cf. de aanbeveling van de werkgroep lokale rekenkamers, in 2021 gemeenten waar nodig en gewenst meerjarig gaat ondersteunen bij het inrichten van een leerproces opdat gemeenteraden optimaal gebruik kunnen gaan maken van hun rekenkamer.

Inspiratiekaders lokale rekenkamers (PDF | 72 pagina's | 1,5 MB)