Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Het rapport bevat het verslag van het evaluatieonderzoek naar de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Her onderzoek vond plaats tussen december 2019 en juni 2020.

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (PDF | 69 pagina's | 655 kB)