Inventarisatie maatregelen t.a.v. beheer externe gegevensdragers Donorregister

De Auditdienst Rijk heeft de werkwijze en procedures van het CIBG voor de omgang met externe gegevensdragers onderzocht. Dit na de verdwijning van 2 externe harde schijven met donorformulieren uit een kluis.