Over zeggenschap gesproken …

Verkenning naar de professionele zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden. De verkenning richt zich op de thema's medezeggenschap op alle niveaus, de organisatie van het werk en de werkbeleving van professionals.

Over zeggenschap gesproken … (PDF | 20 pagina's | 332 kB)