Tijdbesteding door leraren basisonderwijs

De notitie presenteert de resultaten van enkele analyses van de tijdbesteding door leraren in het basisonderwijs. Hoeveel tijd zij gemiddeld besteden aan taken die bij het werk op school horen en hoeveel aan lesgevenen andere niet-lestaken. En hoe dit zich verhoudt tot de situatie in andere landen.