Actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health

Het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ is erop gericht om de maatschappelijke, wetenschappelijke en economische kansen van de Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector 1 te verzilveren die voortkomen uit de vestiging van het European Medicines Agency (EMA) in Nederland. Voor het realiseren van deze kansen is het gezamenlijk optrekken van alle partijen in de LSH-sector een essentiële voorwaarde om daarmee de Nederlandse sector internationaal nog duidelijker

Actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health (PDF | 96 pagina's | 1,9 MB)