Rechtsstatelijkheid van de EU

Onderzoek in hoeverre de Europese Unie (EU) voldoet aan rechtsstatelijke eisen. Het onderzoek kijkt daarvoor naar 2 kernaspecten van de rechtsstaat: de Trias Politica (scheiding tussen de wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke macht) en het systeem van checks and balances (controle en tegenwichten).

Rechtsstatelijkheid van de EU (PDF | 49 pagina's | 451 kB)