Discussienota Zorg voor de Toekomst

Deze discussienota heeft als doel het gesprek met partijen te faciliteren, reacties te verzamelen en op basis daarvan de Contourennota verder uit te kunnen werken.

Discussienota Zorg voor de Toekomst (PDF | 44 pagina's | 243 kB)