Onderzoeksrapportage Begeleiding van startende schoolleiders in het voortgezet onderwijs

De begeleiding van startende schoolleiders staat de laatste jaren hoog op de agenda. In het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) zijn over deze begeleiding afspraken gemaakt door het Ministerie van OCW en de VO-raad.  Om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken, is door Ecorys en MOOZ in opdracht van OCW onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Onderzoeksrapportage Begeleiding van startende schoolleiders in het voortgezet onderwijs (PDF | 96 pagina's | 938 kB)