Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs - Meting week 7 t/m 11 december 2020

De rapportage geeft de resultaten van een meting van schoolsluiting, lesuitval en afwezigheid van leraren en leerlingen in het funderend onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet onderwijs (vo). De meting betreft de week van 7 t/m 11 december 2020. Kort na het versturen van de uitnodigingen aan de scholen werd duidelijk dat door landelijke maatregelen de scholen vanaf 16 december 2020 fysiek moesten sluiten. Dit heeft invloed gehad op de respons. Die ligt een stuk lager dan bij de eerste peiling.

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs - Meting week 7 t/m 11 december 2020 (PDF | 64 pagina's | 1,1 MB)