Ontwerp-VoorkeursbeslissingLuchtruimherziening Werken aan een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim

Het document bevat de beslispunten voor de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Het gaat in op de aanleiding voor de luchtruimherziening, de opzet van het programma, de kaders, de opgave en de doelen.