Passende Beoordeling op Hoofdlijnen Luchtruimherziening

De Passende Beoordeling op Hoofdlijnen richt zich op de risico’s op negatieve effecten op het Natura 2000-netwerk als gevolg van de beleidsmatige keuzes uit de Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim en het Voorkeursalternatief. Het document beschrijft maatregelen en beleidsaanpassingen die deze effecten moeten voorkomen.