Memorie van Toelichting Wet regulering sekswerk

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk.

Memorie van Toelichting Wet regulering sekswerk (PDF | 62 pagina's | 637 kB)