Onderzoek naar de synergie tussen het Referentie GrootboekSchema en elektronisch factureren

Onderzoek in hoeverre e-factureren en RGS elkaar kunnen versterken. Samengevat onder de noemer “Synergie RGS en e-facturatie”.

Onderzoek naar de synergie tussen het Referentie GrootboekSchema en elektronisch factureren (PDF | 94 pagina's | 854 kB)

De scope van het onderzoek is als volgt:

  1. verkenning samenhang processen rond e-factureren, inkoop en financiële administratie (m.n. grootboek) in de praktijk. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Met name door het afnemen van interviews met betrokkenen uit de praktijk;
  2. verkenning RGS-schema en onderzoeken welke deel van de 4.000 RGS-codes een mogelijke relatie hebben met e-factureren;
  3. verkenning mogelijk gebruik van RGS in relatie tot elektronische factuurverwerking. Met name door het afnemen van interviews met betrokkenen uit de praktijk, zoals leveranciers van boekhoudsoftware en administrateurs;
  4. het gebruik van RGS onderzoeken in de praktijk (bij administrateurs) en nagaan welke mogelijke punten verder van invloed zijn op het efficiënt gebruik van RGS, mede in relatie tot elektronische factuurverwerking.